YILDIZ SMS

Yildizsms.net Kurumsal Toplu SMS Sistemi

03882139092

Müşteri Hizmetleri
Copyright © 2014 YILDIZ SMS, Öztek Haberleşme ad ve hesabına Elektronik Haberleşme(SMS) hizmeti vermeye yetkilidir.